top of page

Vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS SALGALES DRAUDZE

Ikviens ir mīļi gaidīts

Dievkalpojumi

Svētdienās

Plkst. 14.00

Svētdienas skola

Dievkalpojuma laikā 

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību.”

Jāņa 3:16

Sadraudzība

SADRAUDZĪBA

Katra mēneša trešajā svētdienā pēc dievkalpojuma, ikviens ir mīļi gaidīts uz kopīgu sadraudzību.

bottom of page