top of page

Salgales draudze

 Draudze, kas ir izaugusi no pagastmājas

pagrabiņa līdz savam Dievnamam.

Rolands Radziņš

Mācītājs

Rolands Radziņš

Ar mācītāju var satikties pirms un pēc dievkalpojuma, iepriekš vienojoties.
Kalpošanu vada arī LELB Iecavas,

Codes un Mežotnes draudzēs.

r-radzins@inbox.lv  |  +371 299 060 19

Ralfs Kokins

Mācītājs

Ralfs Kokins

Mācītājs mūsu draudzē kalpo katra mēneša otrajā svētdienā. 
Kalpošanu vada arī LELB

Jelgavas Sv. Vienības draudzē. 

ralfs.kokins@lu.lv  |  +371 670 344 41

Anda Silgaile

Draudzes priekšniece

Anda Silgaile

Vada un organizē draudzes

sabiedrisko un muzikālo dzīvi.

silgaileanda@gmail.com  |  +371 29 444 007

Alise un Iluta

Svētdienas skolas skolotājas

Alise & Iluta

Nodarbībās izmanto Godly Play (latviski  ‘Dievs ienāk rotaļā’) metodi, kas ir kristīgās audzināšanas veids, kā bērniem pasniegt Kristus vēsti, izmantojot Montesori pedagoģijas pieeju. Paredzēts dažāda vecuma bērniem.

bottom of page